Om de clubwerking te financieren en om bij te kunnen blijven in de technisch zeer snel evoluerende multimediawereld , doen wij beroep op een aantal sponsors. Zonder hun gulle steun zou het voortbestaan van onze vereniging in het gedrang komen. Een woord van dank aan hun adres is hier dan ook zeker op zijn plaats. Hierna vind u het logo van onze sponsors met een link naar hun website.